سرویس: اجتماعی ۱۹:۵۸ - یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

کارشناس طب سنتی:

امام صادق (ع) مزاج شناسی را یک مرحله از خود شناسی می دانند/ مزاج شاه کلید تشخیص بیماری ها و درمان در طب سنتی است

کارشناس طب سنتی با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) در تایید مزاج شناسی، گفت امام صادق (ع) می فرمایند شناخت انسان نسبت به نفسش این گونه است که خودش را با چهار طبیعتش را بشناسد؛ این یعنی امام صادق(ع) یک مرحله از خودشناسی را مزاج شناسی معرفی می کنند.

حجت الاسلام سید علی حجازی در گفت و گو با خبرنگار شهرضانیوز در ادامه صحبت های خود پیرامون طب سنتی(مطلب قبلی را اینجا و اینجا بخوانید)، اظهار کرد: سعی می کنیم آن چه در مورد طب اسلامی مطرح می کنیم، به گونه ای باشد که هم مورد تایید طب سنتی و هم مطابق با قواعد آن باشد.

کارشناس طب سنتی با بیان این که ما در مطالب مورد اختلاف، نظر طب اسلامی را مورد توجه قرار می دهیم، عنوان کرد: طب سنتی و طب اسلامی، علی رغم داشتن پیشینیه چندهزارساله به دلیل اتفاقاتی که از اواسط حکومت ناصرالدین شاه در دوره قاجاریه اتفاق افتاد، چند دهه مورد غفلت قرار گرفت.

غفلت ۵۰ ساله از طب سنتی و اسلامی

حجت الاسلام حجازی ادامه داد: در طول این دوران اگر چه کتاب های طب سنتی وجود داشت و اطبایی هم در شهرها و روستاها به صورت پراکنده بودند اما این مباحث در این مدت هیچگاه به صورت تخصصی نه در دانشگاه ها و نه در حوزه پیگیری نشده از این رو دستگاه یا ارگانی که کتاب های طب سنتی اسلامی را مورد توجه قرار دهد و آن ها را ترویج دهد وجود نداشت.

کارشناس طب سنتی با بیان اینکه در طول این ۲۰ سال گذشته به این نوع از طب توجه شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل آن دوره ی نسبت طولانی وقفه، بسیاری از تحقیقات در رابطه با بسیاری از مباحث در طب سنتی و اسلامی ادامه دارد و هنوز تا رسیدن به نتیجه رسمی و قطعی راه وجود دارد و ما با باید این اجازه را به علما و دانشمندان حاضر در این عرصه بدهیم تا به کاوش های خود ادامه دهند و نتایج را بیان کنند.

مبانی طب سنتی قدرت تشخیص و درمان به پژوهشگران می دهند

وی افزود: از این رو اگر امروز مطلبی مطرح شد و در آینده خلاف آن مشخص شد؛ این نقص نیست بلکه نشانه بالندگی است آنچنانکه در مباحث علمی، تولد نظریات جدید و گاهی بر خلاف گذشته یک نکته مثبت و پذیرفته شده است، اما جالب این جاست که در مقایسه با طب جدید از آن جایی که ما دارای مبانی مشخص در طب سنتی و اسلامی هستیم اشتباه در درمان به مراتب کمتر اتفاق می افتد چرا که مبانی طب سنتی اسلامی به ما قدرت تشخیص و تحلیل واقعی می دهد و صرفا بر پایه ی تجربه ، آزمون و آزمایش نیست.

حجت الاسلام با بیان اینکه گاهی آن چه موجب می شود درمان به اشتباه بیفتد، به دلیل تشخیص اشتباه بیماری است، عنوان کرد: تشخیص مزاج، نباضی و بول و براز(ادرار و مدفوع) سه راه مهم تشخیص بیماری در طب سنتی و اسلامی است که یا به وسیله غذا و یا به وسیله اصلاح مزاج و در نهایت اعمال یداوی و دارو درمان صورت می گیرد.

وی در رابطه با تشابهات و تفاوت های تشخیص بیماری از طریق ادارار و مدفوع در طب سنتی و کلاسیک، عنوان کرد: این دو تشخیص یک سری تفاوت هایی با یکدیگر دارند، پیشرفتی که امروز در تشخیص بیماری ها از طریق طب کلاسیک به وجود آمده است، اگر براساس طب سنتی هم پیش می رفتیم، به آن دست می یافتیم و بلکه نوع و سرعت پیشرفت می توانست بهتر و بیشتر باشد.

استفاده از مباحث آزمایشگاهی در تشخیص برخی بیماری ها در طب سنتی

حجت الاسلام حجازی با بیان اینکه اگر طب سنتی را به درستی ادامه می دادند، به همین پیشرفت ها دست پیدا می کردیم، عنوان کرد: این یک واقعیت است که در بسیاری موارد برای تشخیص بیماری و علل و اسباب آن از شیوه رایج در طب جدید و مباحث آزمایشگاهی استفاده می کنیم.

کارشناس طب سنتی خاطرنشان کرد: از امروز به بررسی مباحث مزاج شناسی خواهیم پرداخت و لازم است چند کلامی در ارتباط با اهمیت این ابزار تشخیص، صحبت کنیم که اساسی ترین رکن طب سنتی اسلامی مزاج است .

مزاج عامل سادگی طب سنتی شده است

وی ادامه داد: حکیم خیراندیش در رابطه با مزاج شناسی و اهمیت آن در کلاس خود، می گوید من بارها در مطالب ابن سینا می دیدم که میگوید: علم طب بسیار آسان است، این برای من سوال بود که چگونه این مطلب توسط ابن سینا مطرح می شود؟ سرانجام پس از ۲۰ سال تحقیق به این نتیجه رسیدم که سادگی طب سنتی با این وسعت، ریشه در یک حقیقت دارد و آن مزاج است.

وی ادامه داد: این نکته به این معنا است، که طب یک شاه کلید برای قفل هر بیماری و حفظ سلامتی بدن، به نام مزاج دارد، اگر کسی در مزاج شناسی به اجتهاد رسید، می تواند تمام بیماری ها را درمان کند.
حجت الاسلام حجازی با بیان اینکه طب جدید امروزطب سنتی را یک طب تمام شده می داند که تنها نهایتا ۶۰۰ بیماری را درمان کرده است در حالی که امروز بیش ازیک هزار و ۲۰۰ بیماری در بعد عمومی و بیش از آن در حوزه تخصصی وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما براساس مزاج وقتی درمان می کنیم، ثابت می کنیم تمام بیماری هایی که در آینده اتفاق می افتد نیز ریشه در این ۶۰۰ بیماری دارد و این ۶۰۰ بیماری نیز ریشه در مزاج انسان ها دارد.

کارشناس طب سنتی با بیان اینکه هر بیماری که اتفاق بیفتد از نظر مزاج قابلیت درمان دارد، گفت: وقتی با بیماری ناشناخته ای مواجه می شویم، ابتدا به سراغ مزاج آن می رویم ، سپس مزاج بدن و همین طور ادامه میدهیم تا آن بیماری شناخته و درمان شود .

ایرادات به طب سنتی به دلیل عدم شناخت مزاج شناسی است

وی در رابطه با دیدگاه طب سنتی به ارتوپدی و ایراداتی که برخی در رابطه با عدم تاثیر طب سنتی اسلامی در درمان های حوزه ارتوپدی و شکستگی ها دارند عنوان کرد: این ایرادات ریشه در عدم شناخت مزاج و مزاج شناسی است، خود زخم دارای مزاج است و در درمان باید به آن توجه کرد.

حجت الاسلام حجازی ادامه داد: ما در طب سنتی معتقد هستیم که حروف، زمان، بیماری ها، مکان، غذا، نژاد، جنسیت و هر چیزی مزاج دارد .
کارشناس طب سنتی با بیان اینکه شسکتگی سرد است و با شکستگی، سردی بدن افزایش یافته درد زیادتر خواهد شد گفت: ما در این گونه موارد بدن را گرم می کنیم تا درد کاهش پیدا کند و اتفاقاتی هچون ضعف ، غش و بی حالی اتفاق نیفتد .

وی اضافه کرد : ریشه بسیاری از درد ها در نواحی مختلف از بدن همچون مفاصل دست و پا و زانو و گردن سردی و غلبه ی سودا و بلغم است که حتی گاهی منجر به فلجی موقت بخشی از بدن هم می شود، در این موارد می توان بدون نیاز به تجویز داروهای آنچنانی یا گاهی اعمال جراحی پر هزینه و طاقت فرسا با اصلاح مزاج، اصلاح غذا و ماساژ روغن های گرم مثل روغن سیاه دانه، آن قدر این مواضع را ماساژ داد تا سردی زائل شده سلامتی به بدن بازگردد .

درمان فلج ها از طریق روغن سیاهدانه

حجت الاسلام حجازی ادامه داد: ما پرونده های معلولانی را داریم که با ماساژ سیاه دانه اعصاب آن ها بدون هیچ پارگی موضع به هم دیگر رسیده و فلجی نجات یافته اند.
کارشناس طب سنتی بیان کرد: استفاده از گچ که طبع آن سرد است، در بدو شکستگی کار صحیحی نیست و برای این کار پیش از گج گرفتگی باید با یک لایه پشمینه یا ابریشم دور موضع را بست.

مزاج شناسی یک مرحله از خود شناسی است

حجت الاسلام حجازی با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) در تایید مزاج شناسی، گفت امام صادق (ع) می فرمایند که شناخت انسان نسبت به نفسش این گونه است که خودش را با چهار طبیعتش را بشناسد؛ این یعنی امام صادق(ع) یک مرحله از خودشناسی را مزاج شناسی معرفی می کنند.

کارشناس طب سنتی با بیان اینکه بسیاری خودشناسی را مقدمه ای برای خداشناسی می دانند خاطرنشان کرد: خودشناسی یک حقیقت غیرقابل انکاری است، این خودشناسی با مزاج شناسی مطرح می شود و مقدمه شناخت ما مزاج شناسی محسوب می شود.

لزوم آشنایی کودکان با مزاج ها

وی شناخت نفس را از علوم متقدم بر اساس نظر امام صادق (ع)، ادامه داد: برهمین اساس ما تاکید می کنیم فرزند ما در مدرسه در کنار مباحث ابتدایی و مقدماتی باید مزاج شناسی را هم فرابگیرد.

حجت الاسلام تاکید کرد: مزاج شناسی در همه موارد زندگی فردی و اجتماعی فرد تاثیر می گذارد و اگر مزاج شناسی به طور کامل مورد توجه قرار بگیرد مشکلات جامعه به طور کامل مرتفع خواهدشد. ان شاءالله در سخن بعدی مقداری در رابطه با آثار مزاج شناسی و ضرورت حضور آن در تمام شئون زندگی مردم سخن خواهیم گفت.
ادمه دارد

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.