سرویس: اجتماعی ۱۳:۵۷ - جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶

کارشناس طب سنتی مطرح کرد؛

تفاوت نوع نگرش به انسان در طب سنتی و طب مدرن/ علم طب نیمی آسمانی و نیمه زمینی است

کارشناس طب سنتی اصلی ترین عامل جداکننده طب کلاسیک از طب سنتی و اسلامی را نوع نگرش به انسان دانست و گفت: در طب کلاسیک نگرش به طور کل جزئی است و کلیت بدن و چگونگی ارتباط اعضا بر خلاف طب سنتی و اسلامی مورد توجه نیست.

حجت الاسلام سید علی حجازی در گفت و گو با شهرضانیوز در رابطه با تفاوت های طب سنتی و اسلامی با طب مدرن، اظهار کرد: در شرایط امروزی در بین مردم با طبی تحت عنوان طب جدید یا طب کلاسیک مواجه هستیم که این طب تقریبا طب حاکم بر دنیا است و نوع درمان ها اکنون با این طب انجام می شود.

کارشناس طب سنتی ادامه داد: اما عده ای بحثی دیگر را در زمینه ی درمان مطرح نموده، آن را میراث گذشتگان می دانند که امروزه با دو عنوان طب سنتی و طب اسلامی در بین مردم مشهور شده است.

وی با بیان اینکه برخی طب سنتی را همان طب اسلامی معرفی می کنند و برخی دیگر بین این دو طب تفاوت هایی قائل می شوند،عنوان کرد: از این جهت باید این نکته روشن شود که آیا طب سنتی، اسلامی و کلاسیک سه طب هستند و یا سه جهت از یک حقیقت هستند.

حجت الاسلام حجازی با بیان اینکه بحث ها در این زمینه در ابتدای راه است و هنوز به نتیجه واحدی نرسیده است، خاطرنشان کرد: علما و دانشمندان درحال حاضر با توجه به موافقت ها و مخالفت هایی که با این سه طب وجود دارد، به بررسی این سه و تفاوت های آن ها پرداخته اند تا مشخص شود که آیا این طب ها یک نوع اند یا باهم تفاوت دارند و یا در امتداد هم هستند.

سرمایه داران و دشمنان، طب سنتی را از جامعه حذف کردند

کارشناس طب سنتی با اشاره به آخرین تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، عنوان کرد: یک سلسله سیاست های دشمنان و به دنبال آن یک سلسله سیاست هایی که سرمایه داران در جهان پیگیری می کردند، سبب شده بود که این سده ی اخیر مقوله ای به نام طب سنتی به طور کل از صحنه ی درمان حذف شود از این رو اکنون در مرحله احیا قرارداریم و به همین دلیل حقیقت طب سنتی برای آشکار شدن نیاز به زمان دارد.

علم طب نیمی آسمانی و نیمه زمینی است

وی حکیم خیراندیش را یکی از کسانی دانست که با تشکیل یک گروه از دانشجویان و طلاب به دنبال بررسی این طب برآمده و گفت: حکیم خیراندیش به عنوان یک متخصص و محقق این فن، در ارتباط با طب اینگونه معتقد است که طب نیمی آسمانی و نیمی زمینی است .

حجت الاسلام حجازی ادامه داد: نیمه آسمانی طب آن قواعدی است که از طریق انبیا، مرسلین و ائمه از جانب خداوند برای درمان بدن و روح انسان ها آمده است و نیمه دوم آن، تجربیاتی است که گروهی از انسان ها در سایه این معارف آسمانی کسب کرده و آن تجربیات را به منزله فروعی از اصول آسمانی تدوین نمودند.

لزوم حفظ تعادل بین نیمه آسمانی و زمینی طب

کارشناس طب سنتی اذعان کرد: هر مقدار این نیمه زمینی قدرت گرفت و از نیمه آسمانی فاصله گرفتیم، از حقیقت طب فاصله گرفته ایم، چون حقیقت طب به گونه ای است که نه نیمه آسمانی آن باید مغفول بماند و نه نیمه زمینی و باید هر دو جهت آن در جای خود در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام حجازی ادامه داد: برای مثال نیمه ی آسمانی به طور کلی می گوید حجامت دوای هر بیماری است و اقسام معدودی نیز معرفی می کند اما امروز به صورت تجربی است که ما بالغ بر ۷۰ نوع و بیشتر حجامت داریم.

وی با بیان اینکه هر مقدار از این جنبه آسمانی غفلت بشود، از حقیقت طب فاصله گرفته ایم، عنوان کرد: هر مقدار از مبانی آسمانی غفلت شده و به مباحث جزئی و تجربی صرف منهای جنبه ی آسمانی توجه کردیم، به طب کلاسیک نزدیک شدیم.

غفلت طب کلاسیک از جنبه های روحانی طب

کارشناس طب سنتی با بیان اینکه در طب کلاسیک مبنا به طور کلی تجربه و آزمایش است و به مبناهای آسمانی توجه نمی شود، عنوان کرد: به همین دلیل است که این دسته از طب به اخلاط اربعه و بحث مزاج توجه نمی کند و هیچ کدام از درمان های مبتنی بر مزاج را به رسمیت نمی شناسد و حال آنکه مزاج قانونی آسمانی است .

حجت الاسلام حجازی ادامه داد: این اقدام، حذف یک مبنای آسمانی از متد درمان و فاصله گرفتن از حقیقت طب به شمار می رود؛ زیرا بحث مزاج یکی از مباحث رکنی طب به حساب می آید و وقتی این را از مبانی حذف کنیم از طب آسمانی فاصله گرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: گذاره دومی که در حقیقت طب مدنظر است و در طب کلاسیک به آن توجه نمی شود، بعد روحانی طب است؛ این بعد روحانی به معنای تاسیس یک طب روانشناسی مستقل نیست، بلکه مقصود این است که در درمان بدن نیز باید به این بعد روحانی توجه شود.

کارشناس طب سنتی ادامه داد: همین عدم توجه به مبانی مرتبط با روح انسانی، موجب شده است که استفاده از شراب یا استفاده از گوشت های حرام ، الکل، استخوان خوک، خاک و معدن، در طب کلاسیک مورد توجه قرار گیرد و البته این نقدی به طب سنتی بر اساس برخی دیدگاه ها نسبت به آن نیز هست.

حجت الاسلام حجازی تاکید کرد: بر ایناساس داروساز وقتی مثلا قرص استامینوفن را می سازد باید این را درنظر بگیرد که این قرص علاوه بر تاثیر بر جسم، چه تاثیراتی بر روح می گذازد.

تفاوت نوع نگرش به انسان در طب سنتی و طب مدرن

وی اصلی ترین عامل جداکننده طب کلاسیک از طب سنتی و اسلامی را نوع نگرش به بدن انسان دانست و اظهار کرد: در طب کلاسیک نگرش به بیماری و بدن انسان به صورت جزئی است و کلیت بدن و چگونگی مزاج حاکم بر بدن مورد توجه نیست.

حجت الاسلام حجازی با بیان اینکه در طب کلاسیک در بهترین حالت به منشا بیماری توجه می شود، تصریح کرد: وقتی ما می گوییم طب کلاسیک دید کلی ندارد، به این معنی نیست که منشا بیماری را مورد توجه قرار نمی دهد یا ارتباط اعضاء بدن را مدنظر نمیگیرد، بلکه مقصود این است که منشا را فقط با محوریت در جزء می بیند و ارتباط اعضاء را نیز علی و معلولی می نگرد؛ اما طب سنتی درمان بیماری را در فرایند کلی تری از بدن می بیند و آن فرایند را مزاج می نامد و اگر اختلالی در بدن به وجود آمده است،آن را علاوه بر اختلال در موضع بیماری، به خاطر این مزاج می داند.

کارشناس طب سنتی ادامه داد: برای مثال طب کلاسیک به محض اینکه با غده مواجه شد اگر نتوانست با درمان موضعی آن را از بین ببرد منطقه وجود غده را می شکافد وغده را بیرون می آورد اما در طب سنتی علاوه بر نگرش جزئی،همان نگرش کلی تر هست که تکلیف ما را نسبت به بعد جزئی مشخص می کند یعنی این غده را با عنایت به مزاج آن و مزاج حاکم بر بدن تحلیل می کند سپس به درمان می پردازد و اگر دیر شده بود راه حل نهایی را در اخراج آن در صورت امکان و پاک سازی موضع و مزاج معرفی می کند .

به هم ریختگی مزاج کل بدن در طب کلاسیک تعریفی ندارد

وی بابیان اینکه به هم ریختگی مزاج کل بدن در طب کلاسیک تعریفی ندارد، خاطرنشان کرد: در بحث درمان نقطه ای و موضعی هم طب سنتی هم اسلامی و هم طب کلاسیک بحث می کنند، اما مهم این است که اصلاح مزاج در درمان این غده مد نظر طب کلاسیک نیست اما مد نظر دو طب دیگر هست.

کارشناس طب سنتی افزود: این عدم عنایت به مزاج است که سبب می شود طبیب کلاسیک به همه افراد با هر مزاجی قرص فشار خون را به صورت یکسان دهد در حالی که طبیب سنتی این کار را بر اساس مزاج افراد و نه با تکیه بر تجربه و آزمون و خطا یا نتیجه آزمایش در آزمایشگاه انجام می دهد.
ادامه دارد …..

انتهای پیام/

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.