سرویس: اقتصادی ۲۰:۰۴ - چهارشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۲

شاخص توزیع عادلانه درآمد ایرانی‌ها در ۱۱ سال گذشته بهبود یافت

وضعیت توزیع درآمد و ضریب جینی در ۱۱ سال گذشته بر اساس جدید‌ترین آمار مرکز آمار ایران ضریب جینی به عنوان مهمترین شاخص توزیع عادلانه درآمد ظرف ۱۱ سال گذشته ۶۰۴ هزارم واحد ارتقاء و بهبود یافت. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضریب جینی به عنوان یک شاخص مهم توزیع عادلانه درآمد‌ها در جامعه […]

وضعیت توزیع درآمد و ضریب جینی در ۱۱ سال گذشته بر اساس جدید‌ترین آمار مرکز آمار ایران ضریب جینی به عنوان مهمترین شاخص توزیع عادلانه درآمد ظرف ۱۱ سال گذشته ۶۰۴ هزارم واحد ارتقاء و بهبود یافت.

891874_PhotoA

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضریب جینی به عنوان یک شاخص مهم توزیع عادلانه درآمد‌ها در جامعه است که بین ۰ و ۱ در نوسان است و هرچه این ضریب به سمت صفر ۰ تمایل پیدا کند، حاکی از توزیع عادلانه درآمد‌ها در جامعه است و هرچه به سمت ۱ میل پیدا کند، نشان از اختلاف طبقات درآمد‌ی جامعه و عدم عدالت توزیع درآمد‌ها در جامعه به شمار می‌رود.

ارتقای شاخص ضریب جینی در کشور به نظر می‌رسد، به دلیل مهم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان درآمد نقدی در کشور باشد.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران ضریب جینی در سال ۸۰، رقم ۰٫۴۳۰۴ بود که این رقم در سال ۸۴ به ۰٫۴۲۴۸ و در سال ۹۱ به رقم ۰٫۳۶۴۳ رسیده که حاکی از بهبود و ارتقای توزیع عادلانه درآمد‌ها در جامعه است.

همچنین بر اساس آمار اعلام شده سهم دهک اول جامعه در سال ۸۰، ۰٫۰۲۰۷ بود که این رقم در سال ۸۴ به ۰٫۰۲۰۲ رسید و در سال ۹۱ به ۰٫۰۲۸۱ رسیده است.

در دهک پنجم درآمدی سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک ۰٫۰۶۴۸ بود که این رقم در سال ۸۴ به ۰٫۰۶۴۳ رسید و در سال ۹۱ این رقم به ۰٫۰۷۰۹ رسیده است.

همچنین سهم دهک دهم در سال ۸۰ رقم ۰٫۳۳۹۴ بود که در سال ۸۴ به رقم ۰٫۳۳۳۱ رسید و در سال ۹۱ به ۰٫۲۹۰۸ رسیده است.

همچنین سهم ۲۰ درصد فقیر‌ترین جمعیت در سال ۸۰ رقم ۰٫۰۵۲۲ بود که این رقم در سال ۸۴ به ۰٫۰۵۲۹ و در سال ۹۱ به ۰٫۰۶۹۲ رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه به ۱۰ درصد فقیر‌ترین در سال ۸۰ رقم ۱۶٫۴۳ برابر بود که این رقم در سال ۸۴ به ۱۶٫۴۶ برابر و در سال ۹۱ به ۱۰٫۳۶ برابر رسیده است یعنی فاصله دهک ثروتمند به دهک غنی به مدد یارانه‌های نقدی بهبود یافته است. همچنین سهم ۲۰ درصد ثروتمند‌ترین قشر جامعه به ۲۰ درصد فقیر‌ترین در سال ۸۰ به رقم ۹٫۶۱ برابر در سال ۸۴، ۹٫۳۹ برابر و در سال ۹۱ به رقم ۶٫۴۶ برابر رسیده که این نسبت نیز بهتر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از ضریب جینی و سهم ناخالص سرانه دهک‌ها سهم ۴۰ درصد ثروتمند‌ترین اقشار به ۴۰ درصد فقیر‌ترین در سال ۸۰ رقم ۴٫۹۰ برابر بود که در سال ۸۴ به رقم ۴٫۷۷ برابر و در سال ۹۱ به ۳٫۶۹ برابر رسیده است.

همچنین ضریب جینی در مناطق روستایی در سال ۸۰ رقم ۰٫۳۸۶۴ بود که در سال ۸۴ به ۰٫۳۸۸۹ رسید و در سال ۹۱ به ۰٫۳۳۷۳ واحد رسید.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی است ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۸۰ رقم ۰٫۴۱۹۹ بود که در سال ۸۴ به ۰٫۴۰۵۸ رسید و در سال ۹۱ به ۰٫۳۵۷۵ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.